Lokalhistorie

Det er indtil videre kun nogle ganske få bidder af områdets historie, der kan ses her. Forhåbentlig har én eller flere lyst til at bidrage. Eller nogle ligger måske allerede inde med noget? I så fald hører jeg meget om det. Send fx en mail!

Århus Kommunes biblioteker har et omfattende lokalhistorisk materiale, også på bibliotekernes hjemmeside.

Folketællinger, Hasle Sogn
År
Folketal
1787
188
1801
211
1834
233
1845
240
1860
297
Kilden til de gamle folketællinger er "Folket i midten" som Lokalhistorisk Samling ved Århus Kommunes biblioteker står for.

Hasle Skole

"Løbedegnen fra latinskolen i det nærliggende Århus blev for Hasles vedkommende afløst af en fastboende degn i 1724. Niels Isachsen Schanderborg, der som sædedegn fik ansvaret for menighederne i ikke alene Hasle, men også i annekssognene Skejby og Lisbjerg, skulle udover sine kirkelige opgaver varetage hvervet som skoleholder i sit hjemsogn samt for børnene i Åby. I Skejby og Lisbjerg måtte sognefolkene selv sørge for på den ene eller den anden måde at få børnene oplært.
Schanderborg var ved sin tiltræden i Hasle en ung mand på 24 år, netop dimitteret som student fra Århus Skole. Det skulle gå ham ilde. Utilfredsheden med degnen ulmede længe, og i 1742 brød den med fire gårdmænds klage til stiftsprovsten ud i lys lue. Fra Århus gik sagen til København, og Christian 6. lod Schanderborg arrestere. Ved retten fandt man degnen skyldig, men han var død forinden. I Århus Domsogns kirkebog står der: "Død 11. nov. 1743 Niels Isachsen, elendig og fattig. Beg.(ravet) på domkirkens kirkegård."

Læs mere om skolen på Århus Leksikon, også en del af Lokalhistorisk Samling.

Hasle Lokalhistoriske Arkiv

findes på Hasle Lokalcenter. Adresse, åbningstider mv. kan ses her.

 

Tilbage til Præstehavens historie