Lodsejerforeningen Præstehaven 50 - 80

  Bestyrelsen   Kontingent   Dokumenter   Referater    

De fleste andre steder hedder det en grundejerforening, men her hedder det altså Lodsejerforeningen. Meningen er vist den samme...
Det skal nævnes, at der også findes en Vejfond, idet selve vejen fra Præstevangsvej til og med Præstehaven 80 er en privat fællesvej ejet af husene i Lodsejerforeningen. Al vedligehold, snerydning mv. og senest fartdæmpende foranstaltninger påhviler således husenes ejere. Vejfonden bestyres og administreres af Lodsejerforeningen.
Resten af vejen Præstehaven er en privat fællesvej ejet af husene nr. 1 - 49.

Bestyrelsen

består af 4 personer: En formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er der én suppleant.
Alle skal være (med-)ejere af et af de 29 huse i foreningen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen således at to er på valg det ene år og to det efterfølgende år.
Den nuværende bestyrelse består af:

Morten, nr. 76 Formand valgt nov. 2016
Jeppe, nr. 56 Bestyrelsesmedlem valgt dec. 2015
Peter, nr. 80 Bestyrelsesmedlem, sekretær valgt nov. 2016
Steiner, nr. 70 Bestyrelsesmedlem, kasserer valgt dec. 2015
Klavs, nr. 79 Suppleant valgt nov. 2016

Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år en revisor. Det er p.t. Andreas, nr. 69.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.

 

Til toppen af siden

Kontingentet

til Lodsejerforeningen og Vejfonden fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
De aktuelle satser vedtaget i november 2012 (pr. husstand/år) er:

Lodsejerforening kr. 1.250,-
Vejfond
kr. 250,-

Til toppen af siden

Dokumenter

Deklarationen af 10. december 1948 Denne deklaration er tinglyst på alle huse i Præstehaven 50 - 80 og regulerer en lang række forhold vedr. husene. Den bestemmer også, at medlemsskab af lodsejerforeningen er obligatorisk.
Love for Lodsejerforeningen Heri fastlægges reglerne for foreningen: Generalforsamlinger, bestyrelse mv.

Til toppen af siden

Referater mv. fra generalforsamlinger

 

Budget 2016-17
Generalforsamling i lodsejerforeningen 15-09-2017
Budget 2015-16
Referat ekstraordinær generalforsamling 29-05-2016
Regnskab vejfond 2014-15
Referat generalforsamling 3 nov 2015 og budget 2014-15
11 nov 2014 og budget 2013-2014
Ekstraordinær generalforsamling 18 februar 2014
5. nov 2013og Beretning 2013
17. juni 2013
10. marts 2013
6. november 2012, budget 2012-13 og budget vejfond 2012-13
22. november 2011, notat fra opfølgningsmøde med Østjyllands Politi, regnskab 2010-11 og budget 2011-12
25. november 2010, regnskab 2009-10 og budget 2010-11
19. november 2009 og ekstraordinær generalforsamling 28. januar 2010, regnskab 2008-09 og budget 2009-10
25. november 2008, regnskab 2007-08 og
budget 2008-09
14. november 2007, tillæg til referatet samt formandens beretning, regnskab 2006-07 og budget 2007-08
30. november 2006 og regnskab 2005 - 2006 og budget 2006-07
29. november 2005 og regnskab 2004 - 2005

30. november 2004 og regnskab 2003 - 2004
Ekstraordinær generalforsamling 21. april 2004

26. november 2003
Ekstraordinær generalforsamling 17. februar 2003

25. november 2002

29. november 2001

29. november 2000
Ekstraordinær generalforsamling 4. september 2000

22. november 1999
 
Til toppen af siden